ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΥΚΗΣ

Η ξυλεία πεύκης είναι στεγνωτηρίου (18% υγρασία) και προσφέρεται σε ισομήκη ή διαφόρων μηκών δέματα.

Σουηδία – Φινλανδία

US / SF / V / VI

Πάχη (mm):        16, 19, 25, 32, 38, 44, 50, 63, 75, 85, 100

Πλάτη (mm):       75 – 225 ανά 25

Μήκη (cm):         2.10 – 5.70 ανά 30                                                                        

Ρωσία

US / IV / V

Πάχη (mm):        25, 32, 38, 44, 50, 63, 75

Πλάτη (mm):      75 – 225 ανά 25

Μήκη (cm):        2.10 – 6.30 ανά 30