ΞΥΛΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ

Δρυς Λευκή

Ιδιότητες:

Χρώμα λευκό προς ανοικτό καφέ με ελαφρές χρωματικές διαφορές και την χαρακτηριστική χρυσαλλίδα στην ισόβενη κοπή της.

Πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες.

Σχετικά εύκολη μηχανική κατεργασία

Καλή σταθερότητα.

Χρήση:

Κατασκευή πατωμάτων , εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων , επίπλων αλλά και βαρελιών οινοποιίας.

Ποιότητα: Extra, A, AB

Πάχη (mm):        25, 50, 70, 80

Πλάτη (mm):     από 100 έως 500mm

Μήκη (cm):        1.8 και άνω

Οξυά

Ιδιότητες:

Χρώμα ανοικτό καφέ προς καφεκίτρινο.

Πολύ καλές  μηχανικές ιδιότητες.

Καλή κατεργασιμότητα.

Χρήση:

Κατασκευή πατωμάτων, επίπλων, εσωτερικά και εξωτερικά κουφώματα.

Ρουμανίας – Σερβίας

Πάχη (mm):        25, 40, 50, 60, 80, 100

Πλάτη (mm):     120 και άνω

Μήκη (cm):        1.80 και άνω

Γερμανίας Pollmeier

Ποιότητα: Superior, Superior Colour, Superior 1 Face

Πάχη (mm):        23, 26, 32, 38, 46, 52, 64

Μήκη (m):          1.85, 2.45, 2.75, 3.05, 3.35