ΞΥΛΕΙΑ ΕΛΑΤΗΣ

Φινλανδίας – Σουηδίας

US / SF / V / VI

Πάχη (mm):        22, 38, 46, 63, 75

Πλάτη (mm):     75 – 200 ανά 25

Μήκη (cm)          2.10 – 5.70

Αυστρίας – Γερμανίας

Ι-ΙΙ / ΙΙΙ – V

Πάχη (mm):        12, 14, 18, 19, 22, 25, 32, 38, 45, 63, 72

Πλάτη (mm):       45, 65, 90, 125, 130, 135, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 240, 250

Μήκη (cm):         3.00 – 5.00